En Langvarig Relation
ActivCare A/S

For ActivCare A/S er IT platformen nøglen til at kunne drive forretningen. Det er derfor ikke små krav der stilles til Minds der varetager drift og support af IT platformen der primært er baseret på teknologier fra Cisco, Microsoft og Citrix.

Siden 2008 har Minds leveret kompetence ydelser til ActivCare inden for områder som netværk, Windows Server Infrastruktur, Exchange, SQL, Backup, Virtualisering, Azure integration, Citrix, Client Deployment løsninger m.m.

”Minds leverer support til brugere, vedligeholder klienter og installationsprocesser, servere, det virtuelle server miljø og netværk. Minds forestår desuden dialogen med andre leverandører, f.eks. TDC i forbindelse med ændringer og optimeringer i vores MPLS og Internet forbindelser” siger administrerende direktør Torben Evald og fortsætter, ”vores forretning fordrer at vi har en stabil IT platform, og det bidrager Minds dagligt til at vi har”.

Det er ikke uvæsentligt eller for den sags skyld uvant for ActivCare at evaluere IT platformen, herunder redundans, kontinuitet, sikkerhed, og processer generelt. Alt sammen elementer der løbende evalueres og udvikles i et tæt samarbejde mellem Minds og ActivCare. Det er med til at sikre at ActivCare lever op til de krav der stilles af Falck Koncernen som ActivCare er en del af.

Supporten

Der blev i forbindelse med etableringen af samarbejdet indgået en supportaftale der, vanen tro, dikterer nogle tidsfrister for responstider, både remote og on-site. Adspurgt om Minds lever op til aftalen, svarer administrerende direktør Torben Evald: “Vi har endnu ikke oplevet at være i nærheden af at en tidsfrist udløb. Responstiderne har været næsten øjeblikkelige og Minds har været meget engagerede og målrettede når det kommer til at overkomme de IT-relaterede udfordringer vi har oplevet.”

Værdien

”Det er ikke vanskeligt at sætte ord på hvordan vi oplever værdien af vores langvarige samarbejde. Minds optræder nærmest som en integreret del af vores virksomhed – der er ikke nogen i vores organisation der mærker at Minds i bund og grund er en leverandør. Og sådan bør det være” slutter administrerende direktør Torben Evald.


Kort om ActivCare A/S


ActivCare er Danmarks største danskejede udbyder af sundhedsfagligt personale til social- og sundhedssektoren, private virksomheder og private kunder. Herudover tilbyder vi faglært og ufaglært personale til teams og hjælpeordninger m.v. samt pædagogisk personale til institutioner inden for en lang række specialområder.

ActivCare formidler kvalificeret personale til korte og lange vikariater og til permanente personaleløsninger overalt i Danmark og på Grønland inden for alle social- og sundhedsfaglige samt pædagogiske områder, og vi udfører endvidere rekrutteringsopgaver med henblik på at besætte kundernes vakante stillinger.

ActivCare har kontorer i alle landets regioner, og vi har åbent 365 dage om året kl. 6.00 – 24.00. I hele åbningstiden er vi bemandet med sundhedsfagligt uddannede personalekonsulenter til at varetage ordrer og ansættelser.

ActivCare indgår som et selvstændigt selskab i Falck-koncernen og er en del af Falck Healthcare divisionen.


"”Minds er en sparringspartner når vi skal udforske nye veje eller metoder, og bidrager kontinuerligt til at vores IT platform kan stå mål med vores forretningsmæssige behov”"

Torben Evald, administrerende direktør